Print

Uw kind

De scholen van de SKPO zijn er voor uw kind. Wij streven dan ook naar kwalitatief goed onderwijs voor uw kind. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de zorg van uw kind, dan kunt u dit bespreekbaar maken op uw school. Wanneer u er onverhoopt onderling niet tot overeenstemming kunt komen, dan kunt u een klacht indienen.

Ook klachten zijn een meetinstrument. Soms blijken jarenlang goed lopende processen erosiegevoelig. Een klacht dwingt de school weer eens kritisch naar die processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. Daar waar een klacht serieus wordt opgepakt kan de school daar veel profijt van hebben.

Bij het onderzoeken van een klacht staat zorgvuldigheid voorop. De dialoog is daarbij een belangrijk element. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet bij de school terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijks handelen in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.