Print

Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs staat centraal bij de SKPO. Onderwijs is uitdagend van karakter, krijgt vorm in krachtige leeromgevingen en resulteert in leerlingrespecterend onderwijs.

Onderwijs moet vooral een avontuur zijn. We willen onze kinderen leren verder te kijken, voorbij hun eigen vertrouwde omgeving. Kijken naar de wereld, het verleden en de toekomst, met kennis, kunde en vaardigheden. Dat doen we vanuit de achtergrond van een christelijke overtuiging en vanuit eigentijdse idealen, waarbij begrip en respect altijd de gemeenschappelijke gedachten zijn. De kinderen, die aan onze zorg worden toevertrouwd, voelen zich veilig en voelen zich thuis op school. Ze worden uitgedaagd tot optimale prestaties.

Het streven naar de hoogste kwaliteit van onderwijs en opvoeding is voor de SKPO de dagelijkse inzet. Ons beleid is daarom continu gericht op vernieuwing en verbetering. Het College van Bestuur en de staf hebben als belangrijkste taak de kwaliteit te bewaken, de ontwikkelingen te stimuleren en het vastgestelde beleid uit te voeren. Natuurlijk gebeurt dit in nauwe samenspraak met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.