Print

SKPO - FinanciŽn

Documenten†in PDF-formaat†zijn te openen met Acrobat Reader.
Klik op het pictogram†hiernaast om dit programma te downloaden en installeren.

Documenten zijn in PDF-formaat†en kunnen na invulling worden geprint en opgeslagen.


Vanuit onze aansturingsvisie wordt de school zo veel mogelijk in staat gesteld om eigen keuzes te maken. Voor financiŽn betekent dit dat de schooldirectie zelf beschikt over de middelen die haar door het rijk ter beschikking wordt gesteld. Het stafbureau richt zich dan ook op het faciliteren en adviseren van schooldirecties. Voor advies kunnen schooldirecties een beroep doen op de financieel consultant van het stafbureau. Hij kan haar ondersteunen in de vraagstukken waarmee zij op financieel gebied geconfronteerd worden.

De financiŽle administratie voor de scholen wordt verzorgd door OSG. Dit houdt in dat zij de facturen registreren en betalen en hierover rapporteren aan scholen. Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning van de directies bij het dagelijkse financiŽle beheer van de school.
(Interne) organisatie
Handtekeningsbevoegdheid
Treasurystatuut
Boekingsinformatie
Kostenplaatsen SKPO
Grootboeknummers SKPO
Kostendragers SKPO†(vernieuwd op 18-02-2014)
Bankverantwoording
Formulier bankverantwoording†(Excel)
Handleiding bankverantwoording
Kasverantwoording
Formulier kasverantwoording†(Excel)
Handleiding kasverantwoording
Formulier vaststelling kassaldo
Codeerinstructie
Investeringen en afschrijvingen
Werkkostenregeling (WKR) - Smartcard
Verzekeringen
Verzekeringsoverzicht SKPO - vernieuwd op 23-11-2015