Print

Raad van Toezicht

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
- Mevrouw†A. van de Veerdonk, voorzitter†
- De heer E. Kuperus, vice-voorzitter†
- De heer J. Smits
- De heer J. Han†
- Mevrouw L. Schijven

- Mevrouw†M. Nieuweboer

†††
††††
Statuten SKPO
Reglement Raad van Toezicht