Print

Onderwijs met ICT

Goed onderwijs vraagt een krachtige op het kind afgestemde leeromgeving. Zo'n leeromgeving kan niet zonder ICT, "onderwijs met ICT" dus, omdat ICT verweven is met het dagelijks leven van het kind. De wereld van het kind moet in de klas gehaald worden. Op het terrein van 'Onderwijs met ICT' realiseren we dit door:
 
  • gebruik te maken van moderne (nieuwe) communicatievormen zoals internet en social media;
  • het toepassen van visualisatie zoals multimediale toepassingen;
  • het implementeren van nieuwe onderwijstoepassingen zoals touchscreens en digitale borden, wiki's, mindmapping, lopend leren, .....

De ICT-adviseur van de SKPO ondersteunt directies en ICT-coördinatoren bij het implementeren van ICT binnen het onderwijs.
Dit uitgangspunt impliceert dat de ICT-adviseur met een onderwijskundige blik naar ICT-inzet in de school kijkt.
Technische ondersteuning is het domein van de netwerkbeheerder.