Print

GMR-vergaderingenVergaderschema, agenda's, notulen van de GMR-vergaderingen.

Vergaderschema van de GMR 2017-2018

 
 Nummer  Datum
#163  Maandag 18 september 2017
#164  Dinsdag 7 november 2017
#165  Donderdag 14 december 2017
#166  Maandag 29 januari 2018
#167  Maandag 19 maart 2018
#168  Donderdag 17 mei 2018
#169  Dinsdag 19 juni 2018

Locatie: Beppino Sarto, St. Petrus Canisiuslaan 47.
Steeds vanaf 20.00 uur.

Agenda's en notulen van de GMR-vergaderingen.
 
GMR-vergadering #167
19 maart 2018
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #166
29 januari 2018
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #165
14 december 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #164
07 november 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #163
18 september 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #162
3 juli 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #161
16 mei 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #160
08 mrt 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #159
06 feb 2017
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #158
19 dec 2016
Agenda
Noutlen
Stukken:
GMR-vergadering #157
02 nov 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #156
25 sept 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #155
05 juli 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #154
23 mei 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #153
10 maart 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #152
26 januari 2016
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #151
14 december 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #150
11 november 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #149
30 september 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #148
29 juni 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #147
19 mei 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #146
11 maart 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #145
26 januari 2015
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #144
08 december 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #143
04 november 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #142
25 september 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #141
23 juni 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #140
24 april 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #139
20 maart 2014
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #138
27 januari 2014
Agenda
Notulen
 
GMR-vergadering #137
09 december 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering # 136
29 oktober 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #135
19 september 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #134
17 juni 2013 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #133
25 april 2013 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #132
12 maart 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #131
31 januari 2013
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #130
17 december 2012
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #129
06 november 2012
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #128
27 september2012
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #127
18 juni 2012
Agenda
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #126
10 mei 2012
Agenda
Notulen
 
GMR-vergadering #125
20 maart 2012
Agenda
Notulen
 
GMR-vergadering #124
7 februari 2012

 
Agenda:
 
 • Rondvraag De Springplank omtrent prestatiebeloning OCW
 • SKPO-begroting 2012
 • Procedure lid College van Bestuur
 • Functiebouwwerk
 • Meerjarenbeleidsplan 2012-2016
 
GMR-vergadering #123
19 december 2011

 
Agenda:
 • Overdracht bevoegdheden personeelsgeleding en oudergeleding GMR
 • SKPO-begroting 2012
 • Personeelsbeleid; formatie - vacatures - boventaligheid
 • Stand van zaken vacatures lid Raad van Toezicht en lid College van Bestuur
 • Vakantierooster 2012-2013
 • Meerjarenbeleidsplan 2009-2012
Notulen
 
GMR-vergadering #122
08 november 2011 
Agenda:
 • Personeelsbeleid
 • SKPO-begroting 2012
Notulen
Stukken:
GMR-vergadering #121
27 september 2011


 
Agenda:
 • Schoolbegroting/formatie
Notulen
 
GMR-vergadering #120
27 juni 2011

 
Agenda:
 • Instemming zorgplan 2010-2011
 • Scheiding bestuur en toezicht SKPO
 • Indicatoren 2010-2011
 • Evaluatie GMR-jaar 2010-2011
Notulen
 
GMR-vergadering #119
19 mei 2011 
 
Agenda:
 • Scheiding bestuur en toezicht SKPO
 • Zwart/wit
 • Leerlingaantal SKPO
Notulen
 Stukken:
GMR-vergadering #118
5 april 2011
 
Agenda:
 •  Scheiding bestuur en toezicht
 •  Functieboek SKPO
 • Leerlingenaantal
Notulen
 Stukken:


GMR-vergadering #117
21 februari 2011 
Agenda:
 •  Scheiding bestuur en toezicht SKPO

Notulen
 Stukken:
GMR-vergadering #116
12 januari 2011 
Agenda:
 •  Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken

Notulen
Stukken:
 • Eerste pagina gespreksverslag bestuur - inspectie
 • Presentatie passend onderwijs
GMR-vergadering #115
23 november 2010 
 
Agenda:
 • Uitwisseling "good practice"medezeggenschap
 • Voortgang functiemix

Notulen
 


GMR-vergadering #114
12 oktober 2010
 
Agenda:
 • Start nieuw GMR-jaar
 • Rol en positie van de GMR binnen de SKPO

Notulen
 Stukken:
 • Rol en positie GMR binnen de SKPO
GMR-vergadering #113
19 juli 2010


 
Agenda:
 • Instemming Zorgplan
 • Meerjarenbeleidsplan
 • Overzicht indicatoren 2009-2010
 • Evaluatie GMR 2009-2010

Notulen
 Stukken:
 • Samenvatting en analyse indicatoren 2010
 • Overzicht indicatoren 2009 - 2010
 • Meerjarenbeleidsplan
GMR-vergadering #112
10 juni 2010
 
Agenda:
 • Zorgplan WSNS 2010-2011
 • MR als gesprekspartner
 • Functiemix
Notulen
 Stukken:
GMR-vergadering #111
26 april 2010
Agenda:
 • Passend onderwijs

Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken
Instemming/advies
GMR-themabijeenkomst financieën #110a
24 maart 2010
Notulen  
GMR-vergadering #110
8 maart 2010
Agenda:
 • Identiteit
 • Meerjaren beleidsdoelen SKPO
 • Functiemix
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken
Instemming/advies
GMR-vergadering #109
20 januari 2010
Agenda:
 • Functiemix
 • Vakantierooster 2010-2011
 • MR als gesprekspartner
Notulen
Inkomende en uitgaande post
 Stukken Instemming/advies
GMR-vergadering #108
24 november 2009
Agenda:
 • Evaluatie GMR
 • Functiemix (convenant leerkracht)
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken Instemming/advies
GMR-vergadering #107
8 oktober 2009
Agenda:
 • Zorgplan WSNS SWV Eindhoven e.o.
 • Instemming klachtenregeling SKPO
 • Evaluatie en verbeterpunten GMR-vergaderingen
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken Instemming/advies
GMR-vergadering #106
29 juni 2009
Agenda:
 • Jaarcijfers SKPO 2008 en begroting 2009
 • Overheveling bevoegdheden GMR-leden
 • Zorgplan WSNS SWV Eindhoven e.o.
 • Informatie over de rol van de afdeling P&O
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken

Instemming/advies
GMR-vergadering #105
14 mei 2009
Agenda:
 • Rol GMR binnen de SKPO
 • Informatie over de rol van de afdeling P&O
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken Instemming/advies
GMR-vergadering #104
24 maart 2009
Agenda:
 • Invoeringsproces Passend Onderwijs binnen de SKPO
 • Informatie over de rol van de afdeling P&O
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken
Instemming/advies
Extra GMR-vergadering met NKO
12 februari 2009
Notulen  
GMR vergadering  #103,
4 februari 2009
Agenda:
 • Toelichting op de huidige manier van werken binnen de SKPO
 • Mijn rol als GMR-lid binnen de SKPO
Notulen
Inkomende en uitgaande post
Stukken
Instemming / advies
GMR vergadering  #102,
8 december 2008
 • Relatie Algemeen bestuur-algemeen directeur - schooldirecteur
 • Vakantie-rooster 2009-2010
 • Indicatoren op SKPO nivo
Inkomende en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #101,
30 oktober 2008
 • Vakantieplanning 2009-2010
 • Notitie relatie Algemeen bestuur-algemeen directeur - schooldirecteur
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #100,
09 september 2008
 • Feestelijke ontvangst met koffie en gebak
 • Opening door Arnoud Mantingh en Eric Ideler
 • Vakantierooster 2009-2010-2011
 • Passend Onderwijs.
 • Rondvraag
 • Overdracht voorzittershamer
Inkomende en uitgaande post
 
GMR vergadering  #99,
30 juni 2008
 • Ontmoeting met het bestuur
 • Advies Jaarrekening 2008
 • Zorgplan 2008 2009
 • relatie bestuur-algemeen dir.- school dir.
 • Notitie schoolorganisatie
 • Evaluatie functioneren GMR
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #98,
14 mei 2008
 • Advies Begroting 2008
 • Vakantie rooster 2008-2009
 • Instemming Beleidstuk kwaliteitsindicatoren
 • Zwart-wit problematiek
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #97,
17 maart 2008
 • Nieuwe organisatie WSNS
 • Inleiding in Functiebeleid
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #96,
23 Januari 2008
 • Voortgang met betrekking tot Akros
 • kwaliteitsindicator " de gewogen CITO score
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #95,
6 December 2007
Agenda:
 • Voortgang met betrekking tot Akros
 • De educatieve agenda, specifiek de onderwijs achterstands gelden
 • De rol van de MR t.a.v. kwaliteitsindicatoren
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
GMR vergadering  #94,
15 Oktober 2007
 • Ontwikkelingen in de zwart-wit discusssie
 • School en maatschappelijke zorg
 • Ontwikkelingen ten aanzien van WSNS
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken

Instemming /advies
GMR vergadering  #93,
05 september 2007
 • Welkom nieuwe leden
 • Ontwikkelingen rondom AKROS
 • Speciale zorgleerlingen
 • Inventarisatie onderwerpen voor de jaaragenda
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #92,
19 juni 2007
 • De ontwikkelingen van de zorg in Eindhoven en omstreken
 • Instemming GMR reglement en Statuut
 • Evaluatie GMR 2006-2007
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #91,
02 mei 2007
 • Nieuwe organisatie SKPO
 • Instemming organigram
 • Infosessie 19-20 medezeggenschap WMS
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #90,
26 maart 2007
 • Zorgplan 2007-2008
 • Rapportage kwaliteits indicatoren
 • Integraal Management
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #89, 
8 februari 2007
 • Spilcentra
 • Voor en Na-schoolse opvang
 • Voortgang organisatie
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #88,
18 december 2006
 • Keuze nieuwe GMR model
 • Kwaliteits indicatoren
 • Voortgang financien
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #87,
08 november 2006
 • Werkgroep WMS: uitwerking 2 modellen
 • Nieuwe protocollen rondom de Formatie toekenning
Stukken
Instemming /advies    
 
GMR vergadering  #86,
12 september 2006
 • Zorgplan 2006
 • Voortgang werkgroep WMS
 • Organisatorische ontwikkelingen SKPO
 • Inventarisatie onderwerpen voor de jaarplanning
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #85,
07 juni 2006
 • Medezeggenschap Nieuwe stijl
 • informatie over voor en na-schoolse opvang
Stukken
Instemming /advies
  
 
GMR vergadering  #84,
24 april 2006
 • Kwaliteitszorg & Kwaliteits indicatoren
 • informatie over voor en na-schoolse opvang
Stukken

Instemming /advies  
GMR vergadering  #83,
15 maart 2006
 • Aanpassing financiele struktuur Zorgplan 2004-2008
 • Voortgang Werkgroep WMS
 • Ter verdieping: Integraal management
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #82,
30 januari 2006
 • Verbeteringen in het formatie process
 
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #81,
15 december 2005
 • Verslag Financiele werkgroep
 • Verslag Werkgroep medezeggenschap nieuwe stijl
 • Ter discussie: " Het nieuwe Leren" door Jan Jos Janssen
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #80,
1 november 2005
 • Naar een nieuwe opzet van de GMR Werkgroep WMO
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering  #79,
14 september 2005
 • Vooruitblik op het komende jaar
 • Wijziging GMR reglement
 • Naar een nieuwe opzet van de GMR Werkgroep WMO
 • Kennismakingborrel
Stukken
Instemming /advies
GMR vergadering #78
28 juni 2005
Agenda:
 • Voortgang spreidingsbeleid
 • beloning schoolleiders kleine scholen
 • Bestuursformatieplan
 • Integraal personeelsbeleid

Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Adviezen
GMR vergadering #77
23 mei 2005
Agenda:
 • Advisering Vakantierooster 2005-2006
 • Instelling werkgroep jaarrekening 2004
Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
  Stukken  
Adviezen
GMR vergadering #76
21 maart 2005
Agenda:
 • Discussie over spreidingsbeleid, Zwarte en Witte scholen
 • Ter advisering Wijzigingen zorgplan 2005-2006
 • Ter advisering Statuten wijziging WSNS
Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken

Adviezen
GMR vergadering #75
15 februari 2005
Agenda:
 • Taakstellende doelen 2005
 • Aanvraag tot aansluiting van Palet Nuenen
 • Jaarrekening 2003 & Advies Begroting 2005
Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post
Stukken
Adviezen
GMR vergadering #74
14 december 2004
Agenda:
 • Benoeming Martje Lammers in DB-GMR
 • Introductie in Lumpsum
Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post (niet beschikbaar)
Stukken
GMR vergadering #73
10 november 2004
Agenda:
 • Kennismaking  met de nieuwe voorzitter van de SKPO mevr Abbenhuis-Verspaget.
 • Evaluatie Taakstellende doelen
 • Instelling werkgroep Financiën
Notulen
Overzicht van de binnengekomen en uitgaande post (niet beschikbaar)
Stukken
GMR vergadering #72,
28 september 2004
 • Waarden en Normen op school, presentatie van dhr Willem Pronk programma leefstijl
 • Advisering: opheffing BAC-PZ
 • Terugkoppeling evaluatie GMR functioneren
Stukken
Adviezen
GMR vergadering #71,
22 juni 2004
 • Vakantie rooster 2004 2005
 • Herziening reglement BAC-FZH
 • Bespreking Sociaal Jaarverslag 2003
 • Ter info: van Waterrijk naar Leerrijk, Sjef Wolfs
 • Zelf evaluatie GMR functioneren.
Stukken
Adviezen
GMR vergadering #70,
13 mei 2004
 • ter advisering Visie SKPO
 • ter instemming bestuursformatie plan
 • ter instemming WSNS Zorgplan
Stukken
Adviezen & instemming
GMR vergadering #69,
15 maart 2004
 • ter bespreking: Integraal Personeelsbeleid
 • ter bespreking bestuursformatieplan 2004-2005
Stukken
GMR vergadering #68,
28 januari 2004
 • GMR Jaarverslag 2003
 • Begroting 2004
Stukken
GMR vergadering #67,
11 december 2003
 • Ter verdieping: concept versie WSNS Zorgplan
Stukken