Print

GMR SKPO Startpagina

Elke SKPO-school vaardigt een MR-lid, ouder of personeelslid, af voor deelname aan de GMR.
In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld.
De zittingsperiode van een MR-lid bedraagt 4 jaar.
Ieder jaar treedt ongeveer een kwart van de GMR-leden af.
Deelname aan de GMR (en MR) wordt gefaciliteerd†door de SKPO.
Jaarlijks worden er circa 7 vergaderingen gehouden.

De vergaderlocatie van de GMR is:
Spilcentrum Burghplan
St. Petrus Canisiuslaan 47
5645 GC Eindhoven

Doorgaans starten de vergaderingen om 20.00 uur en men streeft naar een eindtijd van 22.00 uur.

De vergaderdata voor het†lopende schooljaar met een overzicht van te behandelen†onderwerpen (voorzover al bekend) vindt u op de†pagina GMR-vergaderingen.
Hier†zijn ook informatie en achtergronden van de laatste vergaderingen en van de komende vergadering te vinden.

Meer informatie over de GMR-SKPO:
SKPO Reglement GMR
SKPO Huishoudelijk reglement GMR
SKPO Medezeggenschapsstatuut