Print

De MR binnen SKPO

Medezeggenschap is vooral een relatie tussen diverse geledingen waarbij een open dialoog van groot belang is.
Natuurlijk dient ook de formele kant van medezeggenschap goed geregeld te zijn in de vorm van een reglement. Iedere MR heeft de verantwoordelijkheid om haar eigen MR-reglement op te stellen. Hierbij kan zij gebruik maken van onderstaand modelreglement dat afkomstig is van een landelijke projectgroep rondom medezeggenschap (zie www.infowms.nl). Vragen over de reglementen kunnen †per e-mail gesteld worden aan Elles van de Vorst, personeelsadviseur SKPO.


Model†MR-reglement WMS
Model huishoudelijk reglement WMS
Memo versterking medezeggenschapsrelatie, een handreiking